La Comissió Europea presenta el pla de Suport a l’Ocupació Juvenil

01.07.2020

La Comissió Europea ha presentat el paquet “Suport a l’ocupació juvenil: un pot cap a l’ocupació per a la pròxima generació”. Es tracta d’un projecte que incorpora algunes de les mesures proposades pels Young European Socialists (YES) amb el qual es vol evitar que els joves de la Unió Europea tornin a ser un dels col·lectius més afectats per les conseqüències d’aquesta crisi.

Els joves van sentir l’impacte de l’anterior crisi financera. Les xifres ho demostren: en 2008, la desocupació juvenil era del 16%. Cinc anys desprès, en 2013, la xifra va arribar al 24,4%. Aquests percentatges van anar disminuint amb el pas dels anys arribant a mínims històrics (14,9%). No obstant això, la crisi del coronavirus ha tornat a disparar aquestes números i ha posat en relleu les dificultats a les quals molts joves es continuen enfrontant a l’hora d’incorporar-se al mercat laboral.

En 2012, la Unió Europea va crear la Garantia Juvenil, un mecanisme que ha ajudat a més de 24 milions de joves menors de 25 anys a incorporar-se al mercat laboral. No obstant això, la pandèmia ha incrementat les dificultats d’accés. Per això, la Comissió ha presentat un nou i millorat “pont cap a l’ocupació”. Es basa en quatre pilars:

  • Reforçar la Garantia Juvenil. El nou pla augmenta el barem de l’edat de les persones que podran rebre una oferta d’ocupació, educació, formació o pràctiques en un termini de quatre mesos. A partir d’ara, tots els joves d’entre 15 i 29 anys que s’inscriguin al sistema es podran beneficiar. A més a més, el programa serà més inclusiu, a fi d’arribar als grups més vulnerables o desfavorits, i oferirà assessorament i orientació personalitzada.
  • Educació i formació de professionals. L’objectiu és modernitzar els sistemes d’ensenyament i formació i fer-los més atractius i adequats per a l’economia digital i ecològica.
  • Nou impuls a la formació d’aprenents. El pla presentat pretén impulsar la formació d’aprenents afegint mà d’obra qualificada a una àmplia gamma de sectors, la qual cosa beneficiarà tant a empreses com a joves.
  • Mesures addicionals de suport a l’ocupació juvenil. A curt termini, es crearan incentius per a l’ocupació i pera a la creació d’empreses. A mitjà termini, es treballarà per a crear capacitats, xarxes de joves emprenedors i centres de formació interempresarial.


L’executiu comunitari demana ara als Estats Membres de la UE que intensifiquin el suport a l’ocupació juvenil. Per a això, els proposa fer ús del finançament disponible en el marc de #NextGenerationEU i del futur pressupost de la Unió, amb l’objectiu que els països inverteixin, com a mínim, 22.000 milions d’euros en ocupació juvenil.


Si acceptes, instal·larem en el teu dispositiu cookies nostres i de tercers per millorar la navegació, proporcionar el servei i obtenir estadístiques Más información Acceptar